ข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อผู้ตอบ:


 • ประกาศ อบต.บ้านเล่า เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองหลวง - ฝายเสี้ยวน้อย หมู่ 15 บ้านโพธิ์เจริญ ต.บ้านเล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

 • 4 พค.2565 อบต.บ้านเล่า โดยนางเภาลีนา โล่ห์วีระ นายก อบต.บ้านเล่า และ นายบำรุง กุลนาฝาย นางผกามาศ ผลาชีวะ รองนายก อบต. นายสากล พงษ์จันทร์ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า นายประสงค์ กลางสาทร ปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเล่า ประชาชนตำบลบ้านเล่า ร่วมขบวนแห่บายศรี ถวายเจ้าพ่อพญาแล โดยยอดรวมผ้าป่ากองบุญถวายเจ้าพ่อพญาแลปีนี้ ของตำบลบ้านเล่า เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 45,755 บาท
  อบต.บ้านเล่า ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า และประชาชนในตำบลบ้านเล่าทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทำบุญสมทบกองบุญร่วมกัน ขอบารมีเจ้าพ่อพญาแลอันเป็นที่่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดชัยภูมิ ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภทุกท่าน ....

 • ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์
 • ขั้นตอนและวิธีเข้าใช้งานแพลตฟรอร์มแจ้งซ่อมและบริารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue)สำหรับท้องถิ่น

  ขั้นตอนและวิธีเข้าใช้งานแพลตฟรอร์มแจ้งซ่อมและบริารจัดการปัญหาเมือง (Traffy fondue)สำหรับท้องถิ่น


 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ขอประสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันประหยัดน้ำ ขอความร่วมมือมายังประชาชน ร่วมกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เพื่อลดอัตราการใช้น้ำ
 • รายงานผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

  กองสาธารรณสุขรายงานผลสำรวจสถานที่ที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์

 • 26 เม.ย.2565
  อบต.บ้านเล่า
  โดย นางเภาลีนา โล่ห์วีระ นายก อบต.บ้านเล่าได้มอบหมายให้ นายบำรุง กุลนาฝาย รองนายก อบต.
  นางผกามาศ ผลาชีวะ รองนายก อบต.
  พร้อมทีมงาน อบต.บ้านเล่า อสม. สมาชิก อบต.
  ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 28 ชุดให้กับบ้านผู้ป่วย
  ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่บ้าน
  จำนวน 28 หลังคาเรือน เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
  ด้วยความห่วงใยจาก อบต.บ้านเล่า

 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
  นำโดยประธานสภา นายสากล พงษ์จันทร์
  และสมาชิกทั้ง 15 หมู่บ้านได้มอบ น้ำดื่ม,นม มาม่าปลากระป๋อง เพื่อมอบให้กับผู้กักตัว14วันและเจ้าหน้าที่เข้าเวรแต่ละจุดในหมู่ บ้านเสี้ยวน้อยหมู่ที่ 1ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  ด้วยความห่วงใยจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่า ม.2 บ้านเล่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง ม.12 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม อบต.บ้านเล่า ต.บ้านเล่า เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 • 22 มีค.65 นางเภาลีนา โล่ห์วีระ นายก อบต.บ้านเล่า นางผกามาศ ผลาชีวะ รองนายก อบต.บ้านเล่า นส.วีระยา ทองวาว จพง.สาธารณสุข นายกิตตพล ปังสันเทียะ นิติกร นายวรรณะ จันทรัพย์ ส.อบต. ม.9 พร้อมด้วย นางชนิดาภา ทองสมบัติ ส.อบต. ม.14 และ อสม. ร่วมแจกถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเสี่ยง ที่กักตัว สังเกตุอาการจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านหนองแวง ม.9 และพื้นที่บ้านเล่า ม.14 ด้วยความห่วงใย จาก อบต.บ้านเล่า
Visitors: 17,940