ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเล่า เดิมขื่อ บ้านบ่อแก มีพ่อขุนหมื่น สุรกิจ ได้นำราษฎร์มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย และเป็นกำนันสมัยนั้น (คนแรก) มีราษฏร์มาอาศัยอยู่มากขึ้น จึงได้แยกมาตั้งชื่อบ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 2 ชื่อว่า “บ้านเล่า” มีเขตการปกครอง 15 หมู่บ้านด้วยกัน

พื้นที่

ตำบลบ้านเล่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อ.เมืองชัยภูมิ ห่างจากอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 เป็นระยะทาง จากตัวจังหวัด ประมาณ 6 กม. มีพื้นที่ ประมาณ 20,612 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเสียว และ ต.ฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนทอง และ ต.รอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,676 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 430 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนชัยภูมิ -ตาดโตน ระยะทางเดินประมาณ 6 กม. – 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่ไหมไทยแท้

สถานที่

1. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
2. โรงเรียนมัธยม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่า
4. วัด 8 แห่ง
5. สถานีอนามัยตำบล
6. โรงเรียนสำหรับเยาชนผู้พิการ
7. ป้อมยามประจำตำบล 1 แห่ง
8. ลานสินค้าชุมชน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

หนองแสง หมู่ที่ 1 บ้านเสี้ยวน้อย เป็นแล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเพาะพันธุ์ปลานำจืด สถานที่ พักผ่อน ศาลารินน้ำร้านอาหาร

1 ร้านคิดถึง หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ปลา, ไก่บ้าน
2 ร้านรวมโชค หมู่ที่ 10 บ้านโนสะอาด ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ แจ่วฮ้อน
3 ร้านโสเจ้ง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์น้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัย ลาบเป็ด ปลา

สินค้าที่น่าสนใจ

  ผ้ามัดหมี่ไหมไทยแท้ ผลิตจากเส้นไหมแท้ สมาชิกเลี้ยงเอง ทอแล้วเนื้อแน่น ใส่สบาย ทน มีการทอพื้นเรียบ ทอมัดหมี่ลวดลาย ทอด้วยมือ
Visitors: 16,182