กรมอาเซียน


           สาระน่ารู้เกี่ยวกับ AEC

               - ประเทศไทยกับอาเซียน 
               - Thailand and ASEAN 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/asean/th