เกี่ยวกับเรา

ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า (อบต.บ้านเล่า)
อำเภอ : เมืองชัยภูมิ
จังหวัด : ชัยภูมิ

 

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2540 มีอานาเขตพื้นที่ 40.45 ตร.กม.

มีประชากรทั้งสิ้น 7649 คน
โดยเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 3668 คน
และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 3981 คน

ประธานสภา อบต.บ้านเล่า : 
นายก อบต.บ้านเล่า :นายประมวล เติมสมบัติ
ปลัด อบต.บ้านเล่า :นายประสงค์ กลางสาทร

เบอร์ติดต่อ :0-4483-3628


ชื่อผู้ตอบ: