สถานที่ตั้ง

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน 

หมู่1 บ้านเสี้ยวน้อย
หมู่2 บ้านเล่า
หมู่3 บ้านเสี้ยวใหญ่
หมู่4 บ้านหนองแวง
หมู่4 บ้านโพธิ์น้อย
หมู่5 บ้านโนนทัน
หมู่6 บ้านโพธิ์ใหญ่
หมู่7 บ้านม่วง
หมู่8 บ้านกุดสวง
หมู่10 บ้านโนนสะอาด
หมู่11 บ้านเสี้ยวน้อยพัฒนา                                                                                                                

หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง

หมู่ 13 บ้านห้วยม่วง

หมู่ 14 บ้านเล่า

หมู่ 15 บ้านโพธิ์เจริญ

      

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  80/1 หมู่ 2
จังหวัด :  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  044-833628
แฟกซ์ :  044-833628
อีเมล :  chbanlao@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.banlao-sao.com
แผนที่ :