การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID-19                                        

  


 • 4 พค.2565 อบต.บ้านเล่า โดยนางเภาลีนา โล่ห์วีระ นายก อบต.บ้านเล่า และ นายบำรุง กุลนาฝาย นางผกามาศ ผลาชีวะ รองนายก อบต. นายสากล พงษ์จันทร์ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า นายประสงค์ กลางสาทร ปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเล่า ประชาชนตำบลบ้านเล่า ร่วมขบวนแห่บายศรี ถวายเจ้าพ่อพญาแล โดยยอดรวมผ้าป่ากองบุญถวายเจ้าพ่อพญาแลปีนี้ ของตำบลบ้านเล่า เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 45,755 บาท
  อบต.บ้านเล่า ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า และประชาชนในตำบลบ้านเล่าทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทำบุญสมทบกองบุญร่วมกัน ขอบารมีเจ้าพ่อพญาแลอันเป็นที่่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดชัยภูมิ ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ มีโชคลาภทุกท่าน ....

 • อบต.บ้านเล่า
  นำโดย นางเภาลีนาโล่ห์วีระ ได้มอบหมายให้
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขพร้อม อสม ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 10 วัน

 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
  นำโดยประธานสภา นายสากล พงษ์จันทร์
  และสมาชิกทั้ง 15 หมู่บ้านได้มอบ น้ำดื่ม,นม มาม่าปลากระป๋อง เพื่อมอบให้กับผู้กักตัว14วันและเจ้าหน้าที่เข้าเวรแต่ละจุดในหมู่ บ้านเสี้ยวน้อยหมู่ที่ 1ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  ด้วยความห่วงใยจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

“เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการบริหารจัดการระบบการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” สอบถามข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 044-816682 ยินดีให้บริการครับ

ชื่อผู้ตอบ:


 

 

Visitors: 17,940